Verwevenheid van vier archetypische cycli.


Het MRTE-indelingsmodel is een experimenteel amateuristisch indelingsmodel van begrippen in 
  blijvende ontwikkeling, een probeersel, ter idee-vorming.

  Korte introducties: 

    - https://www.vind.click/toelichting_3.html
    - https://www.vind.click/toelichting_4.html
    - https://www.zoektermen.info/toelichting_5.html
    - https://www.informatie.click/toelichting_6.html
    - https://www.informatie.click/toelichting_7.html (Engelse versie van toelichting_6)
    - https://www.wawawawa.net/toelichting_8.html
    - https://www.woordenlijsten.work/toelichting_9.html
    - https://www.woordenlijsten.work/toelichting_10.html
    - https://www.searchsite.nl/toelichting_11.html
    - https://www.searchsite.nl/toelichting_12.html
    - https://www.woorden.click/toelichting_13.html
    - https://www.kringloop.click/toelichting_14.html

    - https://www.informatie.click/informatie.html

  Uitgebreidere toelichting:

    https://www.wawawawa.net/toelichting_2.htm


De gedachten achter het MRTE-indelingsmodel zijn:https://www.informatie.click/toelichting_6.html

  - Binnen het MRTE-indelingsmodel worden als archetypische cycli aangeduid:
      de vier basis kenmerkwaarden per kenmerk materie, ruimte, tijd en energie.

      Een eenvoudige cyclus of kringloop zou je je kunnen voorstellen als een tijdverloop 
        met een begin en een einde met twee verbindende tegengestelde kenmerken, waarvan
        een substantieel deel van het einde van invloed is op het begin van de volgende
        cyclus van begin en einde.


  - De abstracte vorm van het MRTE-indelingsmodel is:

   M Materie     vorm       {echt}   {onwaar}         {waar} {onecht/info}
   R Ruimte    plaats      {zender}   {medium}     {bericht/info}  {ontvanger}
   T  Tijd verplaatsing      {uiten} {nieuws/info} {denken/geloven/weten}  {waarnemen}
   E Energie  vervorming {veroorzaken/info} {tegenwerken}      {meewerken} {resulteren}


  - De twee verplaatsings-communicatiemodellen zijn: 

   - het R-communicatiemodel: zender - medium -    bericht - ontvanger
   - het T-communicatiemodel: uiten - nieuws - denken/voelen - waarnemen

   Elk van de vier stadia van het T-communicatiemodel bestaat uit de vier componenten van het 
     R-communicatiemodel.
   

  - De twee mutatie-communicatiemodellen zijn: 

   - het M-communicatiemodel:  echt -   onwaar -   waar - onecht
   - het E-communicatiemodel: oorzaak - tegenwerken - meewerken - gevolg

   Elk van de vier stadia van het E-communicatiemodel bestaat uit de vier componenten van het 
     M-communicatiemodel.


  - de onzekerheid m.b.t. de verplaatsings-communicatiemodellen betreft: denken/voelen
  - de onzekerheid m.b.t. de    mutatie-communicatiemodellen betreft: M


  - Bij alles wat we doen, passen we onze houding, beweging en gedrag direct en continue aan 
     zodra een situatie zich (licht of zwaar) wijzigt, m.b.v. onze zintuigen, bv. bij het 
     zitten, lopen, fietsen, spelen, werken, communiceren.
     Niet altijd is duidelijk hoe we de 4 componenten van E moeten zien in de vorm van M.


  - Het E-communicatiemodel kan haaks gedacht worden op het T-communicatiemodel.


MRTE-redactie
info@mrte.info